Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding
Wanneer u als werkgever voor u werknemer een loopbaantraject wilt inkopen bij Co-Coaching dan is dit gericht op verandering, een nieuw loopbaanperspectief. Dit traject kan gericht zijn op een andere manier van denken waardoor er in de ontstane situatie meer inzicht ontstaat en er binnen de huidige situatie (lees baan) meer rust komt. Ook kan het zijn dat er binnen de organisatie naar andere mogelijkheden (tijdelijk) gekeken kan worden welke beter aansluiten bij de kunde en kennis van betreffende werknemer. Het kan ook zijn dat het nodig is om buiten de organisatie naar een nieuw loopbaanperspectief te kijken.

 Het doel van het traject is om inzicht te krijgen.

Het traject omvat 6 tot 8 bijeenkomsten, waarin afhankelijk van de specifieke vraag, verschillende technieken methodieken en loopbaaninstrumenten ingezet worden. Wanneer bv de vraag is minder spanning en meer werkplezier dan zal nadat duidelijk is wat hiermee bedoeld wordt op ingezet worden met passende instrumenten.

Intake gesprek: in dit gesprek formuleert u samen met uw coach de doelen voor dit coach traject. Daarnaast bespreekt uw coach de aanpak. In overleg kan uw leidinggevende bij het gesprek aanwezig zijn.

Plan van aanpak, - Na het gesprek wordt de informatie in een plan van aanpak vastgelegd. Daarin staan ook afspraken m.b.t. vertrouwelijkheid. B.v. of het plan ook inzichtelijk is voor de leidinggevende.

Eindgesprek- Samen met uw coach bekijkt u tijdens het eind gesprek in hoeverre uw leerdoelen bereikt zijn. Ook eventueel in aanwezigheid van uw leidinggevende. Ook kijkt u vooruit naar de punten waar u in de toekomst verder aan wilt werken.

Tijdens het traject kunnen de volgende items aan bod:

- Het zelfbeeld
- Drijfveren en Loopbaanankers
- Overtuigingen
- Kwaliteiten en vaardigheden
- Loopbaan/doelen

Na het traject is het volgende bereikt:

- Werknemer is zich bewust van sterke en minder sterke kwaliteiten/competenties en functioneert weer naar behoren.

- Er zijn een aantal loopbaandoelen geformuleerd en door te  werken aan deze  doelen komt positieve energie vrij.

- Er ligt een actieplan gericht op persoonlijke verandering en/of eventueel een nieuwe en passende functie die aansluit bij wensberoepen.

- Eventueel is er inzicht in mogelijke branches en organisaties waar de interesse naar uit gaat.

OoK een langer traject of met andere modules zijn mogelijk:

- Vergroten van sociale of kommunikatieve vaardigheden

- Arbeidsmarktoriëntatie

- Sociale media/netwerken 

- Arbeidsmarktbemiddeling