Begeleiding tweede spoor


In het tweede spoor traject bij Bogaart-Co-Coaching wordt na een intake gesprek een plan van aanpak gemaakt. In dit plan van aanpak worden alle te nemen stappen beschreven.

Na het eerste onderdeel intake volgt het tweede deel waarin vooral de aandacht uitgaat naar de zelfanalyse. In deze analyse worden de vragen gesteld: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Hoe ziet mijn nieuwe toekomst in ander werk uit?

Op basis van deze zelfanalyse wordt een persoonlijkheidsprofiel opgesteld waarna er een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt kan worden.

Met dit persoonlijk ontwikkelingsplan worden de volgende fases ingezet, De arbeidsmarkt oriëntatie en het arbeidsmarktonderzoek. In deze fase wordt er zowel naar de vraag op de arbeidsmarkt als wel naar de bedrijfscultuur,de grote van de organisatie als soort organisatie gekeken. Dit alles in relatie tot het geen voor de deelnemer belangrijk is zoals beschreven in het ontwikkelingsplan.  

Hierna volgt de sollicitatiefase waarin alles wat noodzakelijk is voor het vinden van een baan behandeld wordt.

Als laatste wordt het onderdeel het vinden van een baan aangeboden, welke indien nodig tegelijk met de andere fase uitgevoerd wordt.

De contractduur wordt in overleg afgestemd tegelijk maximaal een jaar,waarbij het contract leidend is. Regelmatige vinden persoonlijke gesprekken plaats, naast telefonische en mailcontact waar nodig. Zoals u van Co-Coaching mag verwachten maatwerk.