Kosten

Wanneer u geïnteresseerd bent en graag ondersteuning van Bogaart-co-coaching wilt, dan zijn de kosten bespreekbaar en afhankelijk van vraag en behoefte.

De uurprijs voor particulieren wordt ook gebaseerd op basis van draagkracht.

Wij onderzoeken met u of andere financieringsbronnen mogelijk zijn en daarbij denken wij aan WMO (AWBZ of PGB), UWV, gemeente of Zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2018 zijn wij lid van NOLOC, daardoor is het ook mogelijk om van een subsidie gebruik te maken voor een loopbaancheque.Dit is vooral in het leven geroepen door de het ministerie voor de oudere werknemer vanaf 45 jaar.

Ook is Corine van den Bogaart lid van de V.I.V. De integrale benadering van de beroepsvereniging van Vitaliteit  sluit nauw aan bij de zienswijze van Bogaart-co-coaching. Door dit lidmaatschap is een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar als psycho-sociale coaching  bij verschillende zorgverzekeraars mogelijk indien er sprake is van een aanvullende verzekering.

Bent u in dienst als werknemer en het probleem is werkgerelateerd dan zijn de mogelijkheden bij de werkgever qua kosten vaak ook aftrekbaar. Zowel loopbaanbegeleiding alsmede coaching en outplacement. De werkgever is steeds vaker bereid coaching te vergoeden gezien de effectiviteit.

Redenen hiervoor kunnen bv zijn:   - goed werkgeverschap

                                                        - het belang van persoonlijke ontwikkeling

                                                        - verhoging arbeidsproductiviteit

                                                        - verzuimpreventie

                                                        - dreigende arbeidsongeschiktheid

                                                        - snelle re-integratie na ziekte. 

De afdeling personeelszaken beschikt vaak over een opleidings-of bijzonder budget wat besteed kan worden aan coaching. Ook is de kans aanwezig dat in de CAO een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Je kunt de CAO online vinden of bij je werkgever/HR manager informeren.

Indien gewenst verzorgen wij voor een passende offerte voor je werkgever/HR manager waarin duidelijk staan beschreven wat de coaching inhoud en wat de kosten zijn..

Naast bovenstaande is er de mogelijkheid (vanaf 2015) dat je een ontslagvergoeding krijgt. Dit heet de transitievergoeding.Voorwaarde is dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld (ook) gebruiken voor loopbaancoaching om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. 

Ben je werkzaam binnen het ziekenhuiswezen, dan heb je op basis van de CAO Zorg en welzijn eens in de 5 jaar recht op vergoeding van een loopbaantraject

Werkzaam als rijksambtenaar en drie jaar (of langer) onafgebroken in dienst van het Rijk dan biedt het A + O fonds je de mogelijheid om deze subsidie in te zetten. Voor het aanvragen van een  loopbaanadvies kun je op je werk bij je leidinggevende of de P&O-afdeling terecht. Het kan ook buiten je werksituatie door tussenkomst van het A+O fonds Rijk via de website. Hierdoor is anonimiteit verzekerd. Je bepaalt zelf wat je met het loopbaanadvies doet: houd het voor jezelf en trek je eigen plan of kaart het aan bij je jaarlijkse loopbaangesprek. .

Geheel afhankelijk van u situatie wordt een traject of actieplan opgesteld dat past bij uw behoefte, hindernissen en het doel. Bij (kortdurende) coaching en of loopbaantrajecten wordt tijdens het intakegesprek bepaald aan de hand van de (hulp)vraag wat de lengte van het traject zal zijn en de daaraan verbonden kosten.

Wanneer je een uitkering hebt (WAO, WIA,WAJONG of WW)  of een werkgever, wij onderzoeken wat de financieringsmogelijkheden zijn in combinatie met je hulpvraag. Veelvuldig zijn er mogelijkheden waarbij re-integratie trajecten vanuit het UWV vergoed worden. Vaak is er dan al geen sprake meer van een werkgever. Wanneer dit wel zo is dan kan een traject met hulp van de werkgever ingezet worden en kan dit een een preventief traject zijn. Of een 2e spoortraject als er bij u werkgever geen mogelijkheden meer zijn.

Daarnaast bestaat er in sommige situaties ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de voorzieningen die gemeenten ter beschikking stellen, dit is steeds afhankelijk van ieder zijn persoonlijke situatie en de gemeente waar jij woonachtig bent.

Soms kan ook een PGB (Persoon Gebonden Budget) aangevraagd worden. Wanneer dit in uw situatie nodig is dan wordt deze mogelijkheid met u besproken.