Begeleiding

Bogaart-Co-Coaching biedt begeleiding aan volwassenen met psychiatrische en/of psychosociale problemen.

Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen die een eigen woning of kamer hebben, en steun of hulp nodig hebben. Indien nodig komen de begeleiders bij de cliënt thuis en bieden ondersteuning op diverse gebieden. Veelal gericht op het vergroten en verbreden van de mogelijkheden en voorkomen van (nog meer) isolement.

Een belangrijk onderdeel is het bieden van emotionele steun en aandacht. Daarnaast vragen cliënten ondersteuning bij het onderhouden van contacten met anderen (vrienden, familie) en bij het opbouwen van nieuwe contacten.

De begeleiders bieden ondersteuning bij de contacten van cliënten met instellingen, de huisarts of de behandelaar indien gewenst.

Daarnaast is de ondersteuning vaak gericht op het organiseren en georganiseerd houden van de ADL. Daarnaast krijgen de financiën en administratieve zaken aandacht indien gewenst.

Het grote speerpunt is echter het vergroten van het inzicht van de cliënt in zijn communicatie. Dit met betrekking tot zichzelf evenals zijn omgeving.  Er wordt vraaggericht gewerkt, vanuit de rehabilitatiegedachte.

 

Wanneer u een PGB aan wil vragen en u voldoet aan de criteria dan kan Bogaart-Co-coaching  dat ook voor u verzorgen. Iedereen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kan daarvoor naar de WMO gaan binnen de gemeente waar hij/zij woont. Vaak hebben een aantal gemeenten een samenwerkingsverband, zoals wegwijs of peel 6.1. Een persoonsgebonden budget (PGB) kan aangevraagd worden door het invullen van een formulier. Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Bogaart-Co-Coaching maakt met u afspraken over wat u nodig heeft en bij u past. Er wordt een zorgovereenkomst opgesteld waarin staat wat u overeenkomt met de consulente. Op die manier houdt u zelf de regie in handen.