Arbodienstverlening

De coachtrajecten voor Arbodienstverleners

Erg belangrijk hierbij is onze ervaring om een juiste afstemming op de hulpvraag te vinden. Hierbij worden allerlei hulpmiddelen ingezet waaronder het op zoek gaan naar de rode draad in iemand zijn of haar leven.           In de één op één communicatie waarin feedback, spiegelen, confronteren, richting geven aan gedrag naast de relevante informatie verstrekking de kern vormt. Wanneer er sprake is van onduidelijkheid of onzekerheid over de ziekte(situatie) dan richten wij ons op het optimaliseren van de ontstane situatie om daarmee het functioneren te verbeteren en geven daarvoor handvaten. De ziekte kunnen wij natuurlijk niet oplossen maar wij zijn er van overtuigd dat het vaak dragelijker gemaakt kan worden of dat zelfs de belastbaarheid voor werk en het algemeen dagelijks leven verbeteren kan worden.

Bogaart Co-Coaching is in zekere mate ervaringsdeskundig geworden en is gewend om tegenslagen te hanteren. Waar nodig delen wij onze eigen levenservaring met de cliënt als hem of haar dat kan helpen.