UWV

Visie en werkwijze
Doordat het UWV o.a. verantwoordelijk is voor het bieden van hulp aan werkzoekenden bij het vinden van werk kun je als werkzoekende gebruikmaken van de dienstverlening die het UWV zelf aanbiedt. Daarnaast koopt het UWV re-integratiedienstverlening in voor klanten die dit nodig hebben. Hiervoor heeft het UWV een re-integratiebudget.

UWV koopt re-integratieactiviteiten in waarbij wordt ingespeeld op de situatie van de cliënt. Het reïntegratiebedrijf biedt maatwerk aan de cliënt. Dit moet tot uitdrukking komen in het re-integratieplan of plan van aanpak zowel m.b.t. de inhoud van de voorgestelde activiteiten, als naar de benodigde doorlooptijd.
Co-Coaching is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen welke een hele tijd minder of niet gewerkt hebben door hun arbeidsongeschikt.

Wat kunt je zelf doen? Kun je zelf een re-integratiebedrijf kiezen? (lees verder....)
UWV heeft met een groot aantal re-integratiebedrijven een contract gesloten. Maar je mag ook zelf een re-integratiebedrijf zoeken en zelf je re-integratietraject regelen. Dit kunt je doen door een Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO) aan te vragen, overleg dit met je contactpersoon bij het UWV.

 

Wanneer je weer aan het werk mag/wil/moet met een ziekte of handicap.
Wanneer je onlangs een gesprek met een arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider gehad hebt zal deze persoon met je besproken hebben dat je (gedeeltelijk) kunt werken en op zoek kunt gaan naar een baan. Als je een tijd niet of minder gewerkt hebt door een ziekte of handicap, dan kan dat best een grote stap zijn. Je hebt geen werkgever (meer) en je zoekt een baan die past bij wat je kunt. En misschien heb je daarnaast ook het geen er allemaal gebeurd is alvorens je werkloos en of ziek werd nog niet echt een plaatsje gegeven.

In overleg met het UWV helpt Bogaart-Co-Coaching je hierbij met een re-integratietraject.

Wat houdt zo’n traject in?
Welke mogelijkheden heb je?
En wat kun je zelf doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan?

Er zijn grofweg 2 soorten trajecten.

De eerste vorm is een voorbereidingstraject, sociale activering voor als u nog niet toe bent aan werken maar met enige  hulp wel daar naartoe geleid kunt worden. Deze trajecten duren doorgaan tot 6 maanden en zijn er op gericht om u terug in uw kracht te brengen. 

Als u wel kunt werken en zelf ook in staat ben bij te dragen aan de trajectinhoud dan is er de IRO.De Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) bestaat sinds 1 januari 2004. Het UWV ontwikkelde deze maatregel om de kansen op een baan te vergroten. De IRO is een instrument dat aan (zieke) werklozen met een UWV-uitkering wordt aangeboden om zelf de terugkeer naar werk te regelen (of re-integratie), met ondersteuning van een IRO-bureau. Deze regeling stimuleert dat er meer individueel maatwerk geleverd wordt. De kosten voor een IRO-traject worden volledig vergoedt door het UWV.

Om de kwaliteit van re-integratie te bewaken controleert het UWV jaarlijks verschillende bedrijven die IRO-trajecten uitvoeren. Indien het re-integratiebedrijf voor deze jaarlijkse audit slaagt, ontvangt het een goedkeuring door het UWV. Bogaart-Co-Coaching bezit het keurmerk Blik op werk link naar blik op werk en is door het UWV erkend als uitvoeringsorganisatie voor o.a. de IRO.

 

Kenmerken van een traject bij Bogaart-Co-Coaching
Bij Co-coaching heb je het hele traject één begeleider. Hij of zij ondersteunt je vanaf de eerste intake tot en met het moment dat je werk vindt. Samen met je begeleider begin je met het opstellen van een plan van aanpak. Hierin staan de activiteiten beschreven die de kansen op werk voor jou vergroten. Het UWV moet dit plan goedkeuren. Na de goedkeuring van het UWV, start het traject. Hoe dat traject eruit ziet, is voor iedereen anders. Je kunt bijvoorbeeld denken aan onderdelen als een beroepenoriëntatie, arbeidsmarktonderzoek, loopbaanonderzoek, sollicitatietraining, jobfiing, begeleiding naar ondernemerschap of een opleiding. Voorop staat echter dat er veel ruimte gemaakt wordt voor het zelfonderzoek, de analyse, en ook dit is maatwerk.

Grof gezegd worden er drie onderdelen onderscheiden:

de psychosociale begeleiding, empowerment, rehabilitatie
de loopbaanbegeleiding
de bemiddeling, jobhunting