Jobcoaching

Tijdens jobcoaching wordt onderzocht welke begeleiding nodig is om te komen tot een duurzame oplossing voor uw medewerker die uitgevallen is of dreigt uit te vallen. Samen met de betrokken werknemer en de werkgever of de leidinggevende worden behoefte en noodzaak onderzocht. Vervolgens zoeken wij samen naar tijdelijke en structurele oplossingen. Wij beogen beide partijen tools te geven voor zelfstandig samen verder te gaan.

Door activering werken wij aan herstel. Wij onderzoeken daarbij welke belastbaarheid nodig is bij het bestaande functieprofiel. Wij onderzoeken welke belasting, welken competenties en vaardigheden aanwezig zijn en wat nodig is. In hoeverre de ontstane situatie van invloed is op het cognitieve en aanpassingsvermogen en de veranderende energetische mogelijkheden worden ook meegenomen in het onderzoek.

Bij jobcoaching wordt er begeleiding geboden in het verwerken en accepteren van de ontstane situatie. Handvatten worden aangereikt voor het hanteren van emoties, zoals rouwverwerking, angst en of boosheid.

Naast de aandacht voor de verwerking wordt er gewerkt aan het verkrijgen van een balans in belasting en belastbaarheid. Waarbij ondersteuning geboden wordt in de opbouw en uitbreiding van de arbeidsbelastbaarheid. Er wordt indien nodig ook gezocht naar andere  passende mogelijkheden. 

Duurzame re-integratie is het gewenste doel. 

Jobcoaching loopt vaak via het UWV en onze rapportage ziijn WVP proof.