WERKFIT

WAT IS WERK FIT

Bij Bogaart-Co-Coaching is er de mogelijkheid om persoonlijke ondersteuning te krijgen wanneer u vanuit het UWV de mogelijkheid krijgt een werkfit traject te volgen. De begeleiding van Bogaart-Co-Coaching kenmerkt zich door maatwerk waarbij dosering en afstemming sleutelwoorden zijn.

Bij Bogaart-Co-Coaching heb je het hele traject één begeleider. Hij of zij ondersteunt je vanaf de eerste intake tot en met het moment dat je traject afgesloten wordt. Samen met je begeleider begin je met het opstellen van een plan van aanpak. Waarbij wordt uitgegaan van het werkplan beschreven door de arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider van het UWV. In dit trajectplan staan de aanpak samen met de activiteiten die ingezet worden om het doel van het traject te behalen. Het UWV moet dit plan goedkeuren, daarna start het traject. De gesprekken vinden op de dichtstbijzijnde locatie plaats of indien gewenst (en nodig) aan huis.

Afhankelijk van allerlei factoren waaronder de soort uitkering wordt er eenmaal per week of per twee weken een gesprek gevoerd.

Onze specialisatie is vooral het versterken van (inter) persoonlijke kwaliteiten, waardoor er meer vaardigheid ontstaat in het omgaan met tegenslagen, grenzen en doseren. 

Dit versterken van de persoonlijke vaardigheden vormt samen met het vergroten van de werknemersvaardigheden en het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie het werkfit traject. 

Binnen de provincie Noord-Brabant, Noord-Limburg, Zuid-Gelderland, het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland en Utrecht werkt Bogaart-Co-Coaching. Dat betekent dat zowel U zelf zich aan kunt melden alsmede medewerkers van het UWV. Dit kan voor zowel een werkfit traject alsmede een traject naar werk en voor de zogenaamde modulaire trajecten. 

De coaching methodiek wordt gekenmerkt door toepassing van NLP, cognitieve therapie en mindfulness waarmee Bogaart-Co-Coaching wil bereiken dat cliënten het geloof in zichzelf (terug) krijgen, het welzijn toeneemt waardoor meer en gerichte energie vrijkomt en de aandacht op het verwerven van werk meer en succesvoller kan gaan verlopen. Het is onze ervaring dat dit begint bij het accepteren van de huidige situatie. Waardoor er aandacht kan ontstaan voor het gemis aan geloof in een verbetering en een oplossing van de eigen problematiek.

In de praktijk, is DIT ook wat werkt vooral bij complexe problematiek, maar ook bij mensen die last hebben van borderline kenmerken of langere depressieve periode kennen. Daarnaast heeft het ook een belangrijk meerwaarde bij mensen die last hebben van een burn-out.      

Daarnaast wordt de cliënt uitgedaagd om te onderzoeken waar zijn of haar mogelijkheden liggen zowel in de privé sfeer als op werkgebied.

Hierbij worden steeds de benodigde testen, loopbaaninstrumenten of andere middelen aangeboden om te groeien naar een plaats op de arbeidsmarkt.