Re-integratie

Binnen de re-integratie is het unieke van ieder mens ons uitgangspunt.
In de reïntegratiedienstverlening van Co-coaching staat het unieke van iedere mens centraal.

Co-coaching heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met re-integratietrajecten en stelt dat elke traject uniek is. Wat in de begeleiding bij de één werkt, werkt bij de ander niet en andersom. M.a.w. een re-integratietraject is puur maatwerk ook al lijken situaties op elkaar.Iedereen heeft daar zijn eigen beleving bij, maakt zijn eigen keuzes en is gebaat bij een andere route en een andere oplossing. Dit is het uitgangspunt van Co-coaching.

Wij starten met een intakegesprek, waarna door de consulent(e), in samenspraak met u, een traject plan opgesteld wordt waarin de werkwijze en activiteiten beschreven zijn. Co-coaching legt vast wat uw en onze taken en opdrachten zijn. Voortschrijdend inzicht kan leiden tot bijstelling van plan en activiteiten.

Tijdens het traject zult u op een onorthodoxe soms prikkelende manier uitgedaagd worden. Dat is een kenmerk van de werkwijze van Co-Coaching. Als het in het belang van een gewenst resultaat nodig is om bijvoorbeeld uw capaciteiten te testen gaan we dat gericht uitvoeren. Het kan ook nodig zijn om u huiswerkopdrachten te geven, dan is dat onderdeel van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

De gesprekken vinden, afhankelijk van het traject, de fase van het traject eenmaal per twee (of meer) weken plaats en de frequentie van de gesprekken worden steeds op uw situatie aangepast. Inhoudelijk bestaan de gesprekken steeds uit verschillende onderdelen. Dat is afhankelijk van waar u op dat moment in het proces zit. Deze gesprekken kunnen gaan over je sollicitatie gedrag, hoe wij kunnen ondersteunen, bij het bevorderen van uw welzijn, uw (pro) activiteiten, uw motivatie voor bepaald werk, een voorbereiding op een sollicitatiegesprek om maar enkele voorbeelden te noemen. In het hele traject zal steeds de afstemming op het proces voor de inhoud gaan.

 Enkele voorbeelden

Iemand komt naar een intakegesprek en weet heel duidelijk wat en welk beroep hij/zij wil. Tegelijk zijn er nog veel hobbels te nemen die zich op een ander vlak bevinden waardoor weg naar realisatie van die baan nog niet haalbaar is. We onderzoeken of het een reëel plan is en benoemen dan de belemmering en de activiteiten die nodig zijn om het gewenste succes te behalen.


Het komt ook voor dat iemand totaal niet weet wat voor werk hij wil gaan zoeken. De oorzaak kan zijn dat hij vast zit in overlevingspatronen, waardoor het belangrijk is om eerst meer zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst verkrijgen dient te worden. Daarna kan pas weer ´vrije ruimte´in het hoofd ontstaan met meer focus op werk.


Nog een ander voorbeeld is de mens die door lichamelijke beperkingen weinig mogelijkheden voelt en daarbij ook nog meer beperkt is geraakt in zijn denken. Dan is het glas niet meer halfvol maar half leeg. Externe beïnvloeding kan daarbij een rol spelen. Co-coaching vindt het belangrijk om daarvoor aandacht te hebben want in onze visie kan de omgeving een meewerkende of tegenwerkende factor van betekenis zijn. Hierbij is de persoon in kwestie aan het overleven in plaats van aan 't leven.

Als het traject gestart is zal er door middel van een zelfanalyse, waarbij Co-coaching u begeleid, zichtbaar worden wat u wensen en mogelijkheden zijn. Afhankelijk van deze uitkomst wordt de vervolgstap bepaald. Het kan dus voorkomen dat u zich vrij snel op de arbeidsmarkt gaat oriënteren of dat u direct in de sollicitatiefase terecht komt. Het kan ook zijn dat u eerst iets naars te verwerken heeft bijvoorbeeld frustraties of andere blokkades die tot inefficiënt gedrag leiden. De frustraties liggen bijvoorbeeld vooraan in uw mond.                           Co-coaching stemt daar nu juist de ondersteuning op af.

Als de zoekrichting duidelijk is gaat u zich met onze ondersteuning oriënteren op de arbeidsmarkt. Tijdens de sollicitatiefase is er veel aandacht voor het schrijven van een sollicitatiebrief en het Curriculum Vitae (CV) en de persoonlijke presentatie tijdens een gesprek. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de digitale mogelijkheden die het bedrijf biedt, een pc, printer en internetverbinding. Wanneer u sollicitatie succesvol is dan ondersteunen wij u bij de onderhandelingen en bij het besluitvormingsproces en beantwoorden vragen van uw potentiele werkgever en informeren, bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden.

Na indiensttreding bij de nieuwe werkgever zal er aandacht zijn voor de arbeidsvoorwaarden en zal de nieuwe werksituatie geëvalueerd worden. Co-coaching sluit aan bij de vraag en behoefte van dat moment van u en uw werkgever.