Naar werk

Vanaf juli 2016 is het UWV met twee nieuwe producten gestart waarvan een naar werk.Dit in navolging op de oude I.R.O.(individuele reintegratie overeenkomst). 

In beginsel kan iedereen die een uitkering heeft van het UWV doorverwezen worden naar Co-Coaching.De UWV medewerker,een arbeidsdeskundige of re-integratie medewerker, verwijst de cliënt door als deze verwacht dat de dienstverlening van ons een meerwaarde voor de cliënt kan betekenen.

Als een rode draad loopt coaching door ieder traject.Dat is de één op één communicatie waarin feedback,spiegelen, confronteren,richting geven aan gedrag en relevante informatie verstrekking de kern vormt.Wanneer sprake is van een aandoening richten wij ons op het optimaliseren van het functioneren en geven daarvoor handvaten.De aandoening kunnen wij niet wegnemen maar wij zijn er van overtuigd dat het vaak dragelijker gemaakt kan worden of dat zelfs de belastbaarheid voor werk en het algemeen dagelijks leven verbeteren kan worden.

Producten zijn:
Loopbaanonderzoek, beroepskeuze advisering, scholingsadvies, job-coaching, job-hunting, sociale activering, maatschappelijke begeleiding, empowerment waaronder verlies of rouwverwerking door ziekte of trauma en het verhogen van mentale en fysieke belastbaarheid waardoor meer kansen op werk ontstaan en het algemene welzijn wordt bevorderd.

Afhankellijk van ieder zijn persoonlijke situatie is de traject duurt tussen de 3 en 18 maanden.  

In het verleden hebben we vele trajecten uitgevoerd met andere producten van het UWV waardoor we terug kunnen zien op een succesvolle periode mede ook doordat de meeste trajecten succesvol zijn afgesloten met het behalen van de gestelde doelen.

Bogaart Co-Coaching is in zekere mate ervaringsdeskundig geworden en is gewend om tegenslagen te hanteren.Waar nodig delen wij onze eigen levenservaring met de cliënt als hem of haar dat kan helpen.