Naar werk

WAT IS NAAR WERK

Bij Bogaart-Co-Coaching is er de mogelijkheid om persoonlijke ondersteuning te krijgen wanneer u vanuit het UWV de mogelijkheid krijgt een Naar werk traject te volgen. De begeleiding van Bogaart-Co-Coaching kenmerkt zich door maatwerk waarbij dosering en afstemming sleutelwoorden zijn.

Bij Bogaart-Co-Coaching heb je het hele traject één begeleider. Hij of zij ondersteunt je vanaf de eerste intake tot en met het moment dat je traject afgesloten wordt. Samen met je begeleider begin je met het opstellen van een plan van aanpak. Waarbij wordt uitgegaan van het werkplan beschreven door de arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider van het UWV. In dit trajectplan staan de aanpak samen met de activiteiten die ingezet worden om het doel van het traject te behalen. Het UWV moet dit plan goedkeuren, daarna start het traject. De gesprekken vinden op de dichtstbijzijnde locatie plaats of indien gewenst (en nodig) aan huis.

Afhankelijk van allerlei factoren waaronder de soort uitkering wordt er eenmaal per week of per twee weken een gesprek gevoerd.

Als een rode draad loopt coaching door ieder traject. Dat is de één op één communicatie waarin feedback, spiegelen, confronteren, richting geven aan gedrag en relevante informatie verstrekking de kern vormt. Wanneer sprake is van een aandoening richten wij ons op het optimaliseren van het functioneren en geven daarvoor handvaten. De aandoening kunnen wij niet wegnemen maar wij zijn er van overtuigd dat het vaak dragelijker gemaakt kan worden of dat zelfs de belastbaarheid voor werk en het algemeen dagelijks leven verbeteren kan worden.

Wanneer het Naar werk traject ingezet wordt als vervolg op een Werkfit traject wordt de ingeslagen weg vervolgd met dezelfde begeleider.

Producten zijn:
Loopbaanonderzoek, beroepskeuze advisering, scholingsadvies, job-coaching, job-hunting, sociale activering, maatschappelijke begeleiding, empowerment waaronder verlies of rouwverwerking door ziekte of trauma en het verhogen van mentale en fysieke belastbaarheid waardoor meer kansen op werk ontstaan en het algemene welzijn wordt bevorderd.

Afhankelijk van ieder zijn persoonlijke situatie is de traject duurt tussen de 3 en 18 maanden.  

In het verleden hebben we vele trajecten uitgevoerd met andere producten van het UWV waardoor we terug kunnen zien op een succesvolle periode mede ook doordat de meeste trajecten succesvol zijn afgesloten met het behalen van de gestelde doelen.

Bogaart-Co-Coaching is in zekere mate ervaringsdeskundig geworden en is gewend om tegenslagen te hanteren. Waar nodig delen wij onze eigen levenservaring met de cliënt als hem of haar dat kan helpen.