UWV en BCC

Sinds een aantal jaren werkt Co-Coaching in opdracht van het UWV. Waarbij sinds juli 2016 met de producten Werkfit en naar Werk.

Deze producten zijn door het UWV in de markt gezet als de reintegratieinstrumenten voor klanten welke meer ondersteuning nodig hebben dan het UWV zelf kan bieden. Deze producten zijn in de plaats gekomen van de I.R.O. trajecten.

Wij richten ons vooral op mensen met problemen van psychische aard zoals een burn-out,een depressie of het zich moeilijk staande kunnen houden in deze ingewikkelde maatschappij. De (ruime) werkervaring binnen de psychiatrie, zorgt ervoor dat wanneer er sprake is van een psychiatrische problematiek daar ook op afgestemd kan worden. Daarbij wordt de (zelf)verantwoording van klant als uitgangspunt genomen. Tegelijk zijn de medewerkers binnen de organisatie goed op de hoogte van de systemen binnen de zorg (GGZ en verslavingszorg en de zorg voor mensen met een beperking) Vaak is er sprake van een combinatie van psychische belemmeringen met andere belemmeringen zoals lichamelijke. We werken sterk gericht op het vergroten van mogelijkheden, soms naar zelfstandige arbeid  soms met noodzakelijke scholing. Doch ook als een voorbereiding op een ander traject. Hierbij is de  groep waarvoor het UWV de  Ziektewet ARBO rol vervult het grootst.

Wij werken met deze twee producten omdat het UWV ons goedbevonden heeft.

Daarnaast hebben we ook ervaring met het uitvoeren van andere trajecten zoals participatietrajecten en trajecten in het kader van de wet poortwachter. De trajectduur varieert van 6 maanden tot een jaar, soms langer.

Wij hebben regelmatig contact met de afdelingen  ARBO ziektewet,  de WIA Claim, het werkbedrijf en  de Wajong afdeling die bekend zijn met onze diensten.

De dienstverlening die wij uitvoeren binnen de producten werkfit  en aan het werk lopen uiteen van sociale activering, psychologische begeleiding,  orientatie op werk en de arbeidsmarkt, jobhunting  tot loopbaanbegeleiding en jobcoaching.

Bogaart-Co-Coaching werkt vooral in Midden,Noord,West,zuid en Oost Brabant,met de regiokantoren in Tilburg,Eindhoven,Helmond,Breda en ’s-Hertogenbosch. Met de kantoren in Venlo,Dordrecht en Nijmegen worden respectiefelijk de regio's Venlo en omgeving,DordrechT,Gorichem en omgeving naast Nijmegen en rivierenland naast de bommelerewaard bediend.

Bogaart-Co-Coaching is daarbij vooral gespecialiseerd in de doelgroep, zieke (werkloze)werknemers, wajongers en mensen met  blijvende beperkingen ten aanzien van werk.Hierin wordt naast de verwerking van het ziek zijn ook aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in de fysieke en psychische belastbaarheid.

Onze clienten hebben naar ons teruggekoppeld dat onze kracht vooral ligt in het in hun kracht zetten van mensen, empowerment en inzicht verschaffen en bewustwording. Wij zijn niet in staat om de ziekte te bestrijden, wel kunnen wij handvaten bieden om anders met de ziekte (ontstane situatie) om te gaan.

Wij hebben in onze bedrijfsvoering accenten richting werk ingebouwd o.a. een sollicitatietraining voor clienten die daar aan toe zijn. 

Bogaart-Co-Coaching staat voor maatwerk waardoor vanuit een persoonlijke benadering gewerkt wordt. Mede door eigen ervaring van verschillende beperkingen en belemmeringen weten de medewerkers binnen Bogaart-Co-Coaching wat het betekent om tegenslagen te verwerken en hanteren. Wat dit kan doen met jouw als persoon en hoe het jouw proces is om daar een ander vorm aan te geven.

Bogaart-Co-Coaching wil als ervaringsdeskundige clienten hulp bieden en graag  iets voor hen betekenen  en denkt daarbij  het verhogen van levensvreugd vanuit de authentieke mens met betekenis voor de rest van het leven.Dat levert duurzaam resultaat op en helpt bij het zoeken naar werk. Wanneer mensen weer de spirit voelen komt de motivatie weer uit hun zelf.