Werkgever & co coaching

Meerwaarde Co-Coaching en werknemers
Co-Coaching heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen in werk met vooral psychische belemmeringen. Vanuit een situatie waarin de werknemer normaal functioneert, ontstaat soms ten gevolge van een trauma, een live event of langs de weg van de geleidelijkheid bepaald gedrag waardoor adequaat uitoefenen van een functie niet meer mogelijk is. Ook kan dan de communicatie en samenwerking een knelpunt zijn.

Een vaak voorkomende situatie is: U krijgt advies van de bedrijfsarts ( een gesprek van 15/ 30 minuten) i.v.m. een zieke werknemer waarbij uitgegaan wordt van wat een werknemer wel en niet kan. Dat advies blijkt voor u als werkgever moeilijk toepasbaar. Er blijven veel vragen zoals: hoe is het met de inzetbaar, hoe is de motivatie?. Zouden er conflicten of spanningen een rol spelen, wil de medewerker wel terug in zijn functie. Zou de functie niet meer passen? 

Onze aanpak: Wij werken samen met U aan het re-integratieproces door bewustwording zowel bij werknemer evenals werkgever. Afstemming en dosering door open communicatie met als doel u medewerker weer belastbaar maken voor werk. Daarbij is  er ook aandacht voor allerlei factoren welke van invloed zijn op de verhouding tussen werk(leiding)gever en werknemer. Wat wanneer en  hoe reageer je het best, wat zijn de do´s en de don´ts, hoe kan pro actief geanticipeerd worden? De begeleiding van de werkgever en zijn medewerker met psychische problemen is maatwerk. Inzicht in de problematiek, communicatie, de juiste interventies, gevoel van vertrouwen en samenwerking zijn het geen bijdrage aan het gewenste resultaat.

Terug aan het werk
Onze focus ligt op het behouden van en terugkeren in werk waarbij samenwerking tussen u als werkgever, werknemer en Co-coaching centraal staan. Als dat ons inzien niet mogelijk is dan ontvangt u van ons een schriftelijke onderbouwing die u met uw bedrijfsarts kunt bespreken. Het bijzonder is dat de coaches van Co-coaching door veel zelfonderzoek en levenservaring goed kunnen aansluiten bij de situatie. Ze weten als geen ander wat voor impact sommige gebeurtenissen op het leven hebben. Tegelijkertijd laten wij ons niet meeslepen in de drama driehoek en blijven wij doelgericht, niet oordelend  met  compassie, we veren mee waar nodig, stellen grenzen en geven richting.

Kenmerkende verschillen in de diensten

.           De prijsstelling is scherp gesteld

.           Wij zijn betrokken bij u en uw werknemer

.           Wij willen bij het proces betrokken zijn en blijven

.          Wij communiceren met én verbinden in het netwerk van betrokken partijen zoals andere zorgverleners

Communicatie op de werkvloer
Co-Coaching organiseert twee keer per jaar een Communicatie dag waarin inzicht wordt geboden over de werking van ons communicatiemodel. Hier krijgt u handvatten en tools waar u in de praktijk actief mee aan de slag kunt. Wij bieden u een interessante methode die erop gericht is om werknemers beter te laten samen werken op de werkvloer en die de positie van de leiding versterkt. Wij kunnen over dit onderwerp een in company trainingen verzorgen. We leveren graag maatwerk, dus neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Nadat wij de opleiding c.q. trainingsvraag-, behoefte en probleemstelling hebben vastgesteld maken wij een offerte rekening houdend met de beschikbare tijd.